Share on Facebook
Facebook

„TAI BUVO GERIAUSIAS SPRENDIMAS MANO GYVENIME“

Violeta, globėja

Kiekvieno vaiko prigimtinė teisė – augti šeimoje, apsuptam globėjiškos šilumos, meilės ir nuoširdaus rūpesčio. Reikia labai nedaug, kad visa tai taptų realybe. Juk svajonės turi pildytis!

Visuomenėje globėjai dažnai tapatinami su įtėviais. Globėjas – tai žmogus ar šeima, galinti priimti vaiką laikinai globai, kad jam netektų atsidurti globos įstaigoje.

Vaiko globa – tai kilni socialinė misija. Susipažinkite su vaikų globos galimybėmis, dalinkitės šia žinia su kitais. Tai unikalus būdas įprasminti save.

Juk duodami mes dar daugiau gauname!

Kaip tapti globėju?

 1. Pirmas atrankos ETAPAS

  • asmens prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimas Kauno miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui poskyriui (Nemuno g. 29);
  • užklausos dėl teistumo ir kt.;
  • dokumentai ir gauti duomenys apie pareiškėjus perduodami globėjus rengiančiai organizacijai.
  iki 1 mėn.
 2. antras atrankoS ETAPAS

  • parengiamosios grupės organizavimas;
  • mokymai, grupiniai susitikimai;
  • šeimos studija (individualūs pokalbiai su pareiškėjais ir jų šeimos nariais).
  1 - 4 mėn.
 3. išvados parengimas

  • Ar Jūs pasirengęs globoti vaiką?
  ~ 2-4 sav.
 4. pirmyn !

Nuolatinė ir visokeriopa savivaldybės pagalba:

 • finansinė parama;
 • specialistų konsultacijos;
 • psichologinė pagalba ir kt.

Vaiko globa

Socialinis globėjas kriziniais atvejais
bet kuriuo paros metu priima vaiką iki 10 metų amžiaus ir globoja jį iki 3 mėnesių.
Pinigai (mėn)
Globėjui 2
710
Pinigai (mėn)
Vaiko
poreikiams 3
266-304
Socialinis globėjas
bet kokio amžiaus vaiką globoja iki 12 mėnesių.
Pinigai (mėn)
Globėjui 2
694
Pinigai (mėn)
Vaiko
poreikiams 3
266-304
Nuolatinis globėjas
bet kokio amžiaus vaiką globoja iki pilnametystės.
Pinigai (mėn)
Globėjui 2
152
Pinigai (mėn)
Vaiko
poreikiams 3
266-304

1 Budintieji globėjai įsipareigoja priimti vaiką trumpalaikei globai bet kuriuo paros metu.

2 Apytikris užmokestis neatskaičius mokesčių, kai globojamas vienas vaikas. Šią sumą sudaro savivaldybės mokamas atlygis (pagal darbo užmokestį ar individualią veiklą) ir valstybės skiriamas tikslinis priedas už kiekvieną globojamą vaiką. Greta finansinės paramos globėjams rengiami mokymai, paskaitos, seminarai, organizuojamos savitarpio paramos grupės, teikiamos socialinių darbuotojų ir psichologų konsultacijos.

3 Ši suma susideda iš valstybės skiriamų vaiko globos išmokos ir Kauno miesto savivaldybės pagalbos pinigų. Pastarųjų dydis kinta priklausomai nuo vaiko amžiaus. Neįgalių vaikų globai ar slaugai skiriamos papildomos lėšos atitinkamai pagal negalios lygį.

* Būsimų globėjų parengimas Kauno mieste gali trukti nuo pusantro iki keturių mėnesių. Svetur tokios procedūros keliskart ilgesnės.